Merinos KoyunculukMerinos Damızlık Koyun Üretimi

Merinos Koyunculuk Merinos Koyunculuk Merinos Koyunculuk Merinos Koyunculuk Merinos Koyunculuk Merinos Koyunculuk Merinos Koyunculuk Merinos Koyunculuk Merinos Koyunculuk Merinos Koyunculuk
Merinos Koyunculuk
Merinos Koyunculuk
Merinos Koyunculuk
Merinos Koyunculuk
Merinos Koyunculuk
Merinos Koyunculuk
Merinos Koyunculuk
Merinos Koyunculuk
Merinos Koyunculuk
Merinos Koyunculuk

Merinos Koyunculuk


Türkiye bugün ortalama 29.435.000 baş koyun populasyonu ile Dünyada koyun yetiştiren ülkeler arasında 8. sırada Avrupa’da ise 2. sırada yer almaktadır. Gıda maddeleri ve tekstil sektörü hublot replica sale önemli bir yere sahiptir. Türkiye’ de yerli ırklar populasyonun % 95’ten fazlasını oluşturmaktadır. Geriye kalan kısmı ise, büyük çoğunluğunu çeşitli oranlarda Alman Yapağı-Et Merinosu genotipine sahip yeni ırk ve tipler oluşturmaktadır.

MERİNOS KOYUNU VE ÖZELLİKLERİ

Merinos koyunu Morfolojik Özellikleri
Vücut beyaz, kısa ve ince yapağılı, karın altı ve tag heuer replica uk yapağılı, baş yapağısız, kuyruk ince ve uzun, genellikle 30 cm. omuzdan itibaren kesiktir. Koyunlar boynuzsuz, koçlar bazen boynuzludur. İkizlik oranı % 70-80 arasındadır.

Merinos koyunu Fizyolojik Özellikleri

Kirli yapağı gömlek ağırlığı : 3,0-3,5 kg
Canlı ağırlık (koyunlarda) : 50-60 kg. (koçlarda) : 80-100 kg
Laktasyon süresi : 70 gün
Laktasyon süt verimi : 30-35 kg
Karkas ağırlığı : 25-30 kg
Döl Verimi : % 120
Et Randımanı : % 45-50

Alman- Et Merinosları ile Kıvırcık koyunlarının çevirme melezleridir. % 90-95 Merinos genotipi taşırlar.KOYUNCULUKTA BAKIM,BESLENME VE TEMEL PRENSİPLER

Ucuz ve kolay koyunculukta prensip;

 • bol ve geniş meraların bulunmasıdır
 • Merası ve kaba yemi kıt bölgelerde koyun yetiştiriciliği son derece iyi dengelenmiş ve kaliteli yem karışımlarıyla mümkün olabilmektedir

Koyun yetiştiriciliğinde amaç
 • piyasa tarafından aranılan bol koyun sütü ve
 • sayıca fazla, sağlıklı, çabuk gelişen kuzu elde etmektir

Et üretimi için yetiştirilen bir sürüde karlılığı rolex replica sale en önemli etken koyun başına bir yılda üretilen kuzu sayısıdır ki bunu arttırmak için 2 yöntem vardır.
 • 1.Her kuzulamada doğan kuzu sayısını arttırmak (ikizlik oranını arttırma).
 • 2.Bir yılda birden fazla kuzulatma yaptırmak (iki yılda üç kez kuzulatma).


BAKIM VE BESLENME

Koyunların ve koçların, vücut agırlıklarını, kondisyonlarını ve embriyonun yasama oranını yükseltmek için bir program dahilinde beslenmesidir. Yüksek oranda ikizlik ve gebeliğin devamlılığı için koyunların yemlenmesinde Ek Yem Verilen Dönemler ve Önemleri
 • 1.Aşımdan önceki 3-4 haftalık dönem
 • 2.Aşımdan sonraki 3 haftalık dönem
 • 3.Kuzulamadan önceki 5 haftalık dönem
 • 4.Laktasyonun ilk 6 haftalık dönemi


Aşımdan önceki 3-4 haftalık dönem:Başarılı bir rolex replica sale için gerekli olan sağlam ve sağlıklı vücut yapısı elde etmek için, Aşımdan sonraki 3 haftalık dönem :Dölütün yaşamasının garanti altına alınması, Başarılı bir biçimde döl yatağına tutulması için, Kuzulamadan önceki 5 haftalık dönem : Dölütün ana karnında en hızlı büyüdüğü, Koyunda meme gelişmesinin gerçekleştiği dönem olduğu için. Laktasyonun ilk 6 haftalık dönemi :En yüksek süt verimini almak, laktasyonu uzatmak ve bu dönemde koyunun canlı ağırlık kaybını önlemek için. Gebeliğin 3. Haftasından, kuzulamadan önceki 5 haftalık döneme kadar ise; Gebe koyunlara ayrı bir yemleme programı uygulamak gerekmez, Bu dönemde besleme düzeyi azaltılabilir ve meradan yararlandırılır. Gebeliğin 3. Haftasından, kuzulamadan önceki 5 haftalık döneme kadar ;Meradan tam yararlanılamadığı zamanlarda Koyun Süt Yemi verilerek ortalama bu dönemde 30-40gr. almaları sağlanmalıdır Bu dönemde koyunların aşırı kilo kazanmaları ve rolex replica uk yağlanmaları son derece sakıncalıdır (Gebelik Toksemisi).
Bir yılda birden fazla kuzulatma yaptırmak için Kontrollü aşım ve kuzulatma yapılmalıdır. En pratik sık kuzulatma sisteminde Her yıl 3 kuzulatma dönemi seçilmelidir Gerekli koç katım tarihleri bunlara bağlı belirlenmelidir.
En yaygın olarak kullanılan çiftleştirme dönemleri

Çiftleştirme Dönemi Kuzulama Dönemi
Kasım / Aralık Nisan / Mayıs
Mart / Nisan Ağustos / Eylül
Ağustos / Eylül Ocak / Şubat


Bu Dönem Seçimleri Doğal yem kaynaklarının hazır olduğu dönemlere, Kuzu fiyatlarının en yüksek olduğu dönemlere, Yerel ırkların bilinen doğal kızgınlık ve kızgınlık dışı dönemlerine, Sağılan sürülerde yüksek süt üretimine en fazla gereksinim duyulduğu zamanlara bağlanır Buna göre her koyun 2 yılda 3 kez kuzulayacak demektir. (Sekiz ayda bir kuzulama)

8 ayda bir Döl Alma Sisteminde Sırasıyla Uygulanan İşlemler
Koç katımı;
Belirlenmiş dönemlerde gerçekleştirilmelidir. Bu dönem kuzulama döneminin çok kısa sürmesi için olanaklar ölçüsünde kısa tutulmalıdır. Bu da tercihen bir kızgınlık, en fazla bir buçuk kızgınlık dönemi kadar olmalıdır.
Koç sayısı;
Her 30-40 koyuna bir koç düşecek şekilde koçlar ayrılmalıdır.

Hastalıklardan Korunmak için Uyulması Gereken Temel Prensipler;
 • Koyunların önlerinde 24 saat temiz ve serin su bulundurulmalıdır.
 • Gebelik döneminde koyunlar kapalı tutulmamalıdır, en azından günde bir kaç saat dolaştırılmalıdır.
 • Her gün aynı saatlerde yemleme yapılmalı, ani rasyon değişikliği yapılmamalıdır.
 • Hayvanların önlerinde devamlı kuru ot bulundurulmalıdır.
 • Ek yem verildiği dönemlerde yem tek öğünde değil, iki veya üç öğüne bölünerek verilmelidir.
 • Gebe koyunlar aşırı beslenip yağlandırılmamalıdır.
 • Gebeliğin son aylarında kötü kaliteli silaj yem verilmemelidir.
 • Her koyuna 50 cm yemlik boyu hesaplanmalıdır.


Doğum günü ananın bakım ve beslenmesi
 • Doğum yapacak koyunlar mümkün olduğunca ayrı yerde tutulmalı ve altlıklarının temiz ve kuru olması sağlanmalıdır.
 • Doğuma çok yakın günlerde kesif yem azaltılmalı ve yiyebildiği kadar kuru ot verilmelidir.
 • Doğum günü sadece kuru ot verilmelidir. Laksatif (yumuşatıcı) etkisinden dolayı doğum günü kepek-yulaf karışımından 250-300gr. yedirilmesi yararlı olabilir.
 • Doğum sancıları başladıktan sonraki 1 saat içinde kuzu doğmaz ise doğuma yardım edilmelidir.
 • Kuzunun kurulanıp ayaklanmasına ve en geç yarım saat içinde anasını emmesine yardım edilmelidir.
 • Göbek kordonu dört parmak aşağıdan koparıldıktan sonra bağlanmalı ve tentürdiyot sürülmelidir.
Merinos Koyunculuk